100 % klasskamp

Social Rättvisa byter namn på Facebook

Valalliansen Social Rättvisa i Burlöv ställde upp i kommunalvalet 2014 och fick då närmare 100 röster. Alliansen av arbetare, småföretagare och andra sociala skikt uppmanade 2018 människor att rösta på Sveriges Kommunistiska Parti, i år ställer SKP upp i höstens …

Valkampanj i Burlöv

Under dagen delades en större mängd flygblad från SKP ut till hushållen i Burlövs kommun.

Flygbladet handlar i huvudsak om att partiet ställer upp i kommunalvalet samt lägger fokus på de lokala frågor vi driver. Under utdelningens gång hamnade utdelarna …

Manifestation i solidaritet med den vräkningshotade barnfamiljen

Under gårdagskvällen genomförde SKP en manifestation i skånska Burlöv till stöd för den vräkningshotade familj som ska få sitt fall prövat i hyresnämnden. Riktpunkt har tidigare uppmärksammat frågan. Manifestationen var också en protest mot de planer kommunen med jämna mellanrum

Hyresgäster kastas ut – SKP engagerar sig

En privat hyresvärd har bestämt sig för att sälja sina fastigheter. I dessa bor småbarnsfamiljer och andra som med väldigt kort varsel kastas ut från sina hem. När profiten lockar är allt annat underordnat och därför har SKP engagerat sig.

Nedskärningar för äldre och funktionshindrade – Kommunal ser kritiskt på kommunen

I skånska Burlöv väljer politikerna att minska personal på äldreboenden och stänga verksamheter. Protester genomfördes när kommunfullmäktigemötet i måndags pågick. Riktpunkt har pratat med både fack och berörda människor.
– Kort sagt så väljer kommunen att ta bort guldkanten för