Vi bygger ett starkt parti!

LEDARE (7/2022) Ännu en gång går vårt parti framåt i valet till riksdagen. Denna gång gick vi över från tresiffriga till fyrasiffriga resultat. 1181 människor, från södra Skåne till norra Norrland, valde att lägga sin röst på det kommunistiska alternativet i valet. Det är resultatet av en effektiv valkampanj som kunde överbrygga allehanda hinder.

Vi förvägrades tidigt att använda vårt eget namn och den byråkratiska processen drog ut på tiden. Därför kunde vår valrörelse inte komma igång som planerat, utan den blev försenad. Trots detta, så kunde vi öka vårt resultat med lite mer än 40 procent. Utöver alla de odemokratiska hinder som de mindre partierna står inför kunde vi nå ut bättre än tidigare.

Att allt fler människor väljer att rösta på det enda oppositionspartiet – och nu menar vi inte den tama opposition som politikerna leker i riksdagen och fullmäktige utan verklig opposition – är betydande. Det ger oss ett mått på att vårt politiska arbete ger resultat; att vi har gjort rätt.

Vårt valresultat visar också att det inte bara är nödvändigt att föra ut en revolutionär politik utan att det också är möjligt att göra det, och därtill att det är möjligt att göra det med framgång!

Med ett nytt partiprogram i ryggen och med blicken stadigt på målet – revolutionen och socialismen – har vi kunnat öka inte bara kvantitativt i antal röster, men också kvalitativt i vår revolutionära politik.

Men vi är knappast klara. Medan de andra partierna packar ihop sina grejer och beger sig tillbaka till sina respektive församlingar, vissa med fler mandat och andra med färre, stannar vi kvar bland folket. Ute på arbetsplatserna, i bostadsområdena, i skolorna och på universiteten fortsätter vi att organisera. Valet är inte målet för oss, det är ett medel.

Dennta vår gamla insikt har återigen bekräftats av hur vi behandlats av Valmyndigheten, som försökt hindra oss att ställa upp. Vi ställer inte upp för att systemet är demokratiskt, utan för att en valrörelse och eventuella mandat är en plattform för oss att organisera ifrån. Varken mer eller mindre. Den kapitalistiska demokratin är och förblir en demokrati för den härskande klassen.

När de andra partierna är klara med folket och inte längre vill ha med dem att göra börjar vårt verkliga arbete, med att bygga ett starkt parti och en stark front för hela det arbetande folket.

Vi är inget valparti, vi är ett kampparti. På denna grund växer vi. Det gör att vi kan gripa in på ett mer konkret sätt i människors vardag. Det gör att vi kan göra större skillnad för vanliga människor, men framför allt innebär det att vanliga människor kan göra skillnad för sig själva. Genom sitt kommunistiska parti har de en spjutspets riktad mot hela det system som pressar ned dem.

En röst på vårt parti är inte bara som vilken annan röst som helst. Det är en röst på socialismen. Det är en röst på revolutionen och ett uttryck för en längtan efter en värld där de arbetande människorna har makten. Därför är också en röst på vårt parti långt viktigare än någon annan röst, på något av systempartierna. Över 1 000 människor har högt och tydligt förklarat att de genomskådat alla de lögner och all den propaganda vi begravs under. De som röstat på oss har gjort klart att inget av systempartierna och ingenting i systemet lockar dem och att ingenting annat än hammaren och skäran kan locka dem.

De som röstat på oss har gjort det viktigaste valet – de har valt socialismen. De har gjort skillnaden och stärkt vårt parti, gett det mer stadga och gjort det större.

Men kapitalismen kan vi inte övervinna vid valurnan. Kapitalismen besegrar vi på gatorna, på arbetsplatserna, på skolorna och på universiteten. Vi besegrar den där vi bor, där vi lever och där vi arbetar. Därför är det viktigt att inte stanna vid en röst, hur korrekt och viktig den än var – vi vinner i slutändan genom att kämpa tillsammans med allas vår gemensamma fiende.

Under valrörelsen har vi också kommit i kontakt med människor som vill organisera sig, som vill kämpa och som vill vara aktiva i kampen mot kapitalismen. Dessa hälsar vi naturligtvis välkomna till vårt parti och för alla som vill göra sitt i kampen mot kapitalismen finns det plats i vårt parti.

Vi fortsätter framåt med våra nya kamrater och vi går starkare ur valkampanjen än vi var innan den. Vi fördjupar våra kunskaper och våra studier, vi stärker våra metoder och vi höjer våra ambitioner.

Att sörja valet eller det parlamentariska läget är meningslöst, att välja ett systemparti framför ett annat leder bara till avgrunden. Gör därför skillnaden – ta kontakt med oss och organisera dig!

Ledarartikel från SKP:s tidning Riktpunkt.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *