Förändra Burlöv – stärk kommunisterna i valet

Valalliansen Social Rättvisa i Burlöv, som fick närmare 100 röster i förra valet, uppmanar i detta val att rösta på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) i kommunalvalet, landstingsvalet samt i riksdagsvalet. Eftersom vi i årets val inte kunnat få till stånd en valallians under namnet Social Rättvisa, fortsätter vi med målet att i valet 2022 återigen kunna återskapa valalliansen Social Rättvisa.

Under mandatperioden 2014 – 2018 har den styrande majoriteten fortsatt försämra för folket i kommunen.

Vårt minimikrav var i förra valet att: ”Burlöv kommun uppfyller kriterierna i den deklaration som Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948, en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

I synnerhet artikel 23, var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.”

Den största arbetsgivaren i kommunen är Burlövs kommun. Kommunanställda har vittnat om otrygga jobb genom deltidstjänster samt delade turer på äldreboenden, något som fortsatt under mandatperioden.

Hur gör jag för att rösta på SKP i valet?
Om det på valdagen saknas valsedlar från SKP i din vallokal och du inte har beställt egna kan du ta en blank valsedel och skriva Sveriges Kommunistiska Parti. Då är det viktigt att du inte felstavar för att den ska räknas som giltig.

Vi rekommenderar även att läsa mer om SKP:s politik på valsajten val2018.skp.se

Du gillar kanske också...