Öka medborgarnas insyn i Burlövspolitiken

I många kommuner är det möjligt att följa kommunfullmäktiges sammanträden genom webb-tv. Men i Burlöv är det endast möjligt att följa sammanträdena via Burlöv-Lomma närradioförening – och enbart direkt, inte i efterhand på kommunens hemsida.

För att öka insynen, ge medborgarna möjlighet att följa upp debatter och beslut tagna av politikerna behöver detta ändras.

Att vi alla får vara med och påverka är viktigt. Det ingår i demokratins grundvalar.

Vi anser att det måste eftersträvas att medborgarna får full insyn i det kommunpolitiska arbetet, så att samhällsdebatten med olika åsikter växer.

Fredrik Jönsson och
Theodoros Kalaitzidis
Social Rättvisa i Burlöv

Texten är ursprungligen publicerad på Sydsvenskan.se den 14 mars 2017.

Du gillar kanske också...