Kampen för social rättvisa fortsätter

Ansträngningarna för att få ett mandat i kommunfullmäktige räckte inte till. Med drygt 70 röster och nära 1 procent av väljarna, nådde vi inte riktigt hela vägen fram. Med hänsyn till att valalliansen Social Rättvisa skapades omkring två månader före valet så får vi trots allt vara nöjda med resultatet.

Trots att vi inte nådde mandat skall vi under de kommande fyra åren arbeta för våra mål. En plats i kommunen hade givit oss bättre fortsättningar, men det avgörande är att vi finns med ute i samhället, på arbetsplatserna, bland de unga och bland de arbetslösa, för att bygga upp en rörelse för ett bättre Burlöv.

De nuvarande partierna i fullmäktige visar ingen vilja att ta itu med de verkliga problemen i Burlöv. Att skapa social rättvisa mellan alla dess innevånare, unga och äldre, oavsett nationalitet. Utplåna massarbetslösheten och ge alla en möjlighet till att bli deltagande och aktiva samhällsmedborgare, med möjlighet att påverka sin levnadssituation. Burlöv är så mycket mer än bara en genomfartsled mellan Malmö och Lund.

Vi hälsar alla som under valrörelsen har kommit i kontakt med oss och de som har röstat på Social Rättvisa välkomna att kontakta oss. Vi kommer inom kort att kalla till ett nytt möte. På mötet ska vi slå fast om hur vi går vidare i kampen för ett socialt rättvist Burlöv.

Du gillar kanske också...